home | dealers | batam

Batam

AMANOR JAYA BATAM

Komp. Nagoya Business Centre Blok V
No. 29-30
Telp : (0778) 451591
Fax : (0778) 451695
Email : Lesmana_manroe@yahoo.com

CV. HANTIKA MANROE BATAM

Bengkong Harapan Blok. A No. 45
Batu Ampar – Pulau Batam
Telp: (0778) 334703